Contacto

Branding és més que un logo

La creació d'un logo potser és la part més visible dins de l'estratègia de branding, però no és l'única, ni sorgeix del no-res. Ja sigui per presentar un producte, un servei o una empresa darrere del logotip hi ha molt més.

Les bases d'una bona estratègia de branding

Previ a qualsevol desenvolupament cal matisar el treball de posicionament de la marca. Aquest treball posarà les bases per al desenvolupament de la marca visual (el logo) i les seves expressions verbals.

El posicionament

Per començar amb una bona base és necessari decidir què volem que transmeti la marca, per això has de conèixer bé el/s productes i/o serveis que aquesta ha de representar i, com una persona, la personalitat que té perquè aquesta vagi en consonància. Quan la coneguem podrem posar-li un nom i una cara i donar a conèixer a la gent el seu caràcter.

Eines

Per al posicionament s'utilitzen eines que després ens deixaran ben clar com hem de desenvolupar el building block, eines com ara el Brand map, estudi de benchmark, branding emocional, arquetips de Jung, possible story-telling

Desenvolupament visual i verbal de la marca

Amb el coneixement adquirit podem començar a treballar la part visual de la marca, el logotip. Que sigui pur logo tipogràfic, logotip i símbol, només símbol o fins i tot un logotip dinàmic, es determinarà segons ens dictin les necessitats i conclusions a què arribem en els passos anteriors. Per això hem de comptar també amb un nom (naming) en consonància amb els mateixos atributs i definir els taglines i eslògans que us acompanyaran ja sigui sempre o en campanyes definides. Desenvolupar un manual de marca o guia d'estil ens assegurarà que totes les possibles futures aplicacions respectin i transmetin l'essència de la marca.

Desplegament

La creació de materials corporatius és una feina més tècnica, un cop desenvolupat un bon manual. Carpetes, fulletons, web, catàlegs, plantilles, etc. es poden desenvolupar seguint les pautes establertes en el posicionament i el desenvolupament visual i verbal.

Campanyes de comunicació externa i interna

La marca comunicarà l'excel·lència dels seus productes i serveis. Amb les bases que tenim segur que no ens podem equivocar. També en casos de rebranding o fusions és important plantejar campanyes de comunicació interna i gestionar el canvi.

Però jo només vull un logo

És clar, és possible que hagis desenvolupat el posicionament, no vulguis canviar el nom i tinguis clar la verbalització o no requereixi ara un canvi. Podem treballar tota la imatge gràfica, és clar! També una guia destil que possibiliti la seva aplicació en diferents elements.