Contacto

Branding: Creació de marques excel·lents

Molt més que un logo

Tot i que la creació d'un logotip és potser la part més visible dins d'una estratègia de branding, ni és l'única, ni sorgeix del no-res. Ja sigui per representar un producte, un servei o una empresa, darrere del logotip gràfic hi ha molt més.

Les bases d'una bona estratègia de branding

Previ a qualsevol desenvolupament és important definir i matisar el posicionament de la marca. Aquest treball establirà les bases per a la materialització amb èxit de la marca visual (el logotip) i les seves expressions verbals.

El posicionament

Per començar amb bon peu cal decidir què volem que transmeti la marca. Per això hem de conèixer bé els productes i serveis que aquesta representa i, com una persona, descobrir els atributs i valors que li confereixen una personalitat única. Quan la coneguem podrem posar-li un nom i una cara, i donar a conèixer a la gent el seu caràcter.

Eines

Disposem de mètodes que ens permeten descobrir i matisar aquesta personalitat. La nostra metodologia inclou eines que ens permeten definir el posicionament de manera concloent. Els estudis de benchmark; els mapes de marca; el neuromàrqueting i el branding emocional; l'story-telling; l'alineació amb els arquetips de Jung o l'anàlisi de la promesa de marca hauran de centrar els nostres esforços en aquesta fase.

Desenvolupament visual i verbal de la marca

Amb el coneixement adquirit podem començar a treballar la part visual de la marca, el logotip. Que sigui pur logo tipogràfic, logotip i símbol, només símbol o fins i tot un logotip dinàmic, es determinarà segons ens dictin les necessitats i conclusions a què arribem en la fase de posicionament. Per això hem de comptar també amb un nom (naming) en consonància amb els mateixos atributs i valors de la marca i definir els taglines i eslògans que l'acompanyaran per reforçar-los, ja sigui en campanyes de comunicació i publicitat, ja sigui incorporats a la pròpia expressió visual.

Desenvolupar un manual de marca o guia d'estil ens assegurarà que qualsevol aplicació futura respecti i transmeti l'essència de la marca.

Desplegament

Si hem desenvolupat els passos previs de manera correcta, la creació de materials corporatius esdevé pràcticament una feina de tipus tècnic, consistent a aplicar consistentment el manual de marca. Carteria, senyalètica, fulletons, web, catàlegs, plantilles, etc. es poden desenvolupar seguint aquestes pautes.

Campanyes de comunicació externa i interna

La marca comunicarà l'excel·lència dels seus productes i serveis. Amb els fonaments descrits segur que no ens podem equivocar. També, i especialment, en casos de rebranding o fusions i adquisicions, és important plantejar campanyes de comunicació interna i gestionar el canvi.

Tot això està molt bé, però...
jo només necessito un logo

També podem ajudar en aquests casos. És possible que el posicionament ja estigui correctament treballat, no sigui pràctic o necessari canviar el nom i que els taglines i els eslògans no requereixin revisió. Així, és possible que ens trobem amb una marca que tan sols sigui inadequada en la seva expressió gràfica, ja sigui per haver quedat obsoleta (utilització d'elements provinents de modes passatgeres), s'hagués executat incorrectament (per una mala interpretació del posicionament o per la introducció d'errades tècniques) o que necessiti un canvi per designar una nova etapa. Si aquest és el cas, redissenyarem la imatge gràfica i desenvoluparem una nova guia d'estil que en possibiliti l'aplicació en elements corporatius i peces publicitàries.

Socis del teu projecte de Branding

A Broccoli comptem amb una àmplia experiència en el disseny de marques d'èxit per a clients en àmbits tan diversos com el de la instrumentació industrial, les conferències mèdiques, el comerç al detall, l'artesania o els productes de consum massiu.

Fes una ullada a la nostra selecció de projectes de branding del nostre portfoli. Si t'agrada el que veus, i vols que desenvolupem la teva marca per a l'excel·lència, posa't en contacte amb nosaltres i demana el teu pressupost.